Takk for et fantastisk år!

2018 ble et fantastisk år.

I januar startet vi Ferds akseleratorprogram, SocialStartUp. Av 120 søknader ble 30 plukket ut til bootcamp som igjen ble redusert til 10 bedrifter som ble deltakere i programmet. Jeg endte med å veilede Trygg av natur og Helt med fram til juni. Sjekk ut http://www.socialstartup.no/. For noen bedrifter og team dette er:

Trygg av Natur - arbeider med livsmestring i naturlige opplevelser og har designet et konsept, Naturskolen, som henvender seg til ungdomskoletrinnet. Skulle ønske alle ungdom i Norge fikk oppleve dette som en integrert del av skolehverdagen. www.tryggavnatur.no

Helt med - arbeider med ordnære arbeidskjontrakter for mennesker med psykisk utviklingshemming. I sitt første driftsår (!) har de inngått avtaler med Avinor, Scandic, Toma, MacDonalds, Conoco Philips, Bergen kommune mm. www.heltmed.no

Deichman i Bjørvika skrider fram. Jeg jobber som rådgiver for Knut Skansen og hans team som forbereder seg på flytting til et av norges flotteste bygg. Teamet har blitt forsterket med Astrid Aksnessæter og Merete Lie og vi jobber nå med utleie og tilpasninger for å gjøre bygget klar for åpning i 2020.

Photo-by-Lisa-Fotios-from-Pexels.jpg

Mens vi venter kan jeg anbefale litteraturbloggen til Deichman - https://blogg.deichman.no/litteratur/

For Entra, OBOS og Norsk Gjenvinning leder jeg et innovasjonsprosjekt der målet er å utvikle nye produkter i industriell skala basert på gjenvunnet bygningsavfall.

Allerede fra 2020 vil EU, inkludert Norge, kreve at minst 70 prosent av alt bygningsavfall skal gjenvinnes. For at dette skal være mulig, er man avhengig av nye løsninger for å håndtere bygningsavfall som trevirke og betong.  
Vi har kommet godt i gang og er i konkrete samarbeid med flere store industriaktører i Norden.

57243a1a-bbbc-4258-9845-0cd5ed7881db.jpg

Sammen med Møller Eiendom har jeg det siste halvåret jobbet med et spennende konsept for Marienlyst. Sentralt i konseptet er en allianse med musikkinstituttet Barratt-Due, Dyrebar Omsorg og NMBU

Det skisserte byutviklingsprosjektet fokuserer på folkehelse og vil fylle området med dyr og musikk, for så å sette sammen en unik blanding av boliger, eldrehjem, barnehage, hotell og næring.
Les gjerne:

https://www.barrattdue.no/ut-med-nrk-inn-med-kua-og-barratt-due/

http://www.bygg.no/article/1377339

http://www.estatenyheter.no/2018/12/13/moller-vil-skape-et-musikkunivers-pa-marienlyst/

https://www.aftenposten.no/osloby/i/wEzy1A/Vil-lage-besoksgard-med-dyr-og-flytte-Barratt-Due-musikkinstitutt-inn-pa-Marienlyst?spid_rel=2

 

Espen Sørbye Frederiksen